CONTEXT

Semi-open space

Green space

THEME

Seasons

EXPRESSION

Environmental design

Green design

School of Design (HDK) entrance green space 
 

Garden design project in co-operation with garden designer, HDK, and Higab

Ståndortsanpassade växter med upplevelsevärden speciellt under vår, höst och vinter då skolan bedriver undervisning. Växterna ska vara robusta och långlivade och kräva en låg skötselnivå. Kompositionen ska anknyta till platsen och erbjuda en intressant plantering till plats, omgivning och användare.

Kompositionen är uppbyggd av träd, buskar, perenner och lökväxter för att både erbjuda stabilitet men också variation under årets säsonger. Kompositionen bygger både på blomsterprakt men även på intressanta 

bladstrukturer, former och färger. Glanskörsbärsträdet erbjuder de som 

vistas på platsen ett visst skydd i form av insyn och skugga, vintertid har trädet ett estniskt värde då det har en vackert glänsande mahogny färgad bark. För att markera entrén är två dvärgbergtallar placerade på var sin sida om trappan. Här finns också fler barr växter i rabatten i olika storlekar, färger och former som alla bidrar till ett upplevelsevärde även under vintertid.

Perenner och lökväxter avlöser varandra och ger en variation och artrikedom. Här finns bland annat Gulltörel, vinteriberis, trift, krokus och purpurlök som ger ett prydnadsvärde under våren. Under sommaren blommar näva och smaragdfetblad och på hösten blommar palmlilja, solhatt och kärleksört.Flertalet av perennerna är vintergröna och erbjuder även under denna tid ett estetiskt värde. Färgskalan går från olika gröna nyanser till gult och på sensommaren purpurröda toner. Färgerna både harmonierar och kontrasterar mot omgivningen.