Willow sculptures for Landart in Positivparken

using willow structures as elements to create small space in a natur park

Hjärtats väg eller LandHeArt är Landart projekt som leds av landskapsarkitekten Helle Nebelong. Hjärtats väg baseras på idéer som togs fram av barn och vuxna under en workshop på Positivparkens dag i juni 2017. Alla som ville vara en del av arbetet med att skulptera, bygga och skapa konst i landskapet har fått vara med. Medskapare i Hjärtats stig som upplagt som en spelplan, är även konstnärerna Tjåsa Gusfors med sin trädskulptur ”Ugglan” och Dawn Hang Yue Wong med Pilkojor samt pilekonst. Här bredvid ligger dessutom en av Göteborgs utflyktplatser.