CONTEXT

Nature playground

Willow sculptures for Landart in Positivparken, Frölunda  
 

willow structures, spaces in a nature park

THEME

Willow

EXPRESSION

Pedagogical design

Co-making

Hjärtats väg eller LandHeArt är Landart projekt som leds av landskapsarkitekten Helle Nebelong. Hjärtats väg baseras på idéer som togs fram av barn och vuxna under en workshop på Positivparkens dag i juni 2017. Alla som ville vara en del av arbetet med att skulptera, bygga och skapa konst i landskapet har fått vara med. Medskapare i Hjärtats stig som upplagt som en spelplan, är även konstnärerna Tjåsa Gusfors med sin trädskulptur ”Ugglan” och Dawn Hang Yue Wong med Pilkojor samt pilekonst. Här bredvid ligger dessutom en av Göteborgs utflyktplatser.