CONTEXT

Urban landscape

Levande skulptur i landskapet 
 

Ett pedagogiskt och design-projekt om landskapets detajler 

THEME

Space making

Body and landscape

EXPRESSION

Pedagogical design

Vad tycker du landskapet betyder för dig? Om du var en del av landskapet, vad skulle du vara? 

Landskapet är stort och abstrakt, men om vi fokuserar på det lilla och tänker på alla saker i landskapet kan vi lättare förstå det stora och göra det riktigt intressant!

 

Vi omvandlar oss själva till levande skulpturer genom en skapande process med olika återvunna material som finns runt omkring oss. Projektet skapar möjligheter för barn att lära känna vår livsmiljö, diskutera och utrycka hur den känns, men också delta i, skapa och förändra den. 

 

Projektet handlar om att låta barn uttrycka hur de upplever utemiljön och hur de själva skulle vilja att utemiljön var utformad. Genom workshops får vi skapa och klä ut oss till skulpturer som representerar både som finns i landskapet idag, som gatlampor, samt nya landskap intenvention eller saker vi skulle vilja fanns.

 

Genom att delta i denna workshop lär vi oss på ett roligt och inspirerande sätt mer om design, landskapskonventionen samtidigt som vi på ett demokratiskt sätt får en ökad känsla av tillhörighet.

Projektet har beviljats stöd för pilotprojekt om landskapkonventionen från Kultur i Väst, och har genomförts med Toleredsskolan i Lundby och Sandeklevsskolan i Bergsjön, Barnen kulturkalas, Positivparken under 2016.